Fritidsgårdar

Fritidsgårdar

På fritidsgårdarna kan besökarna delta i olika former av fritidsaktiviteter. En övergripande målsättning är att alla ska trivas och att verksamheten ska bidra till personlig utveckling. Man jobbar också för att aktivera och öka gemenskapen mellan individer med olika intressen och bakgrund. Fritidsgårdarnas verksamhet ska kunna förändras utifrån de behov som uppstår.

I Ryd är det kommunen som bedriver verksamheten och i Tingsryd görs detta tillsammans med Kulturverkstan. På övriga orter drivs fritidsgårdarna av olika föreningar.

Tingsryds fritidsgård

Tingsryd, vid Dackeskolan.
För mer information ring 0477-103 80 eller besök www.kulturverkstan.com

Ryds Fritidsgård

Trojaskolan
Trojagatan 10
Ryd
Tel: 0459-386 34

Linneryds Fritidsgård

Linnerydsskolans Föräldrarförening
Brandstationen
Kyrkvägen 23
Linneryd

Kongas Fritidsgård

Tingsryds Skytteförening
Ronnebyvägen 43 A
362 40 Konga
Tel: 070-998 99 85
Tingsryds Skytteförening

Väckelsångs Fritidsgård

Väckelsångs IK
Klubbrummet Björkeborg
Björkeborgsgatan 23
362 50 Väckelsång