Fritidsgårdar

Fritidsgårdar

På fritidsgårdarna kan besökarna delta i olika former av fritidsaktiviteter. En övergripande målsättning är att alla ska trivas och att verksamheten ska bidra till personlig utveckling. Man jobbar också för att aktivera och öka gemenskapen mellan individer med olika intressen och bakgrund. Fritidsgårdarnas verksamhet ska kunna förändras utifrån de behov som uppstår.

I Ryd är det kommunen som bedriver verksamheten och i Tingsryd görs detta tillsammans med Kulturverkstan. Aktivera Tingsryd drivs av kommunen. På övriga orter drivs fritidsgårdarna av olika föreningar.

Aktivera Tingsryd

Bollhallen
Skolgatan 32
362 30 Tingsryd
Telefonnummer: 0477-442 41

Klicka här för att läsa mer!

Ryds fritidsgård

Trojaskolan
Trojagatan 10
Ryd
Telefonnummer: 0459-386 34

Linneryds fritidsgård

Linnerydsskolans Föräldrarförening
Brandstationen
Kyrkvägen 23
Linneryd

Telefonnummer: 073-3618520

Kongas fritidsgård

Tingsryds Skytteförening
Ronnebyvägen 43 A
362 40 Konga
Telefonnummer: 070-998 99 85

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-09-26