Gibson Auditorium

Gibson Auditorium

Gibson Auditorium är namnet på Tingsryds kommuns konsert- och konferenslokal. Anläggningen ligger i anslutning till Wasaskolan och Academy of Music and Business (AMB) undervisningslokaler i Tingsryds tätort.

Lokalen omfattar entréhall samt auditorium och rymmer 450 personer. I auditoriet finns 386 fasta stolar plus 80 lösa som kan tas fram vid behov. Lokalen har en scen som uppfyller de krav som kan ställas när det gäller sång, musik, föreläsningar och teaterframträdanden.

Invändig konstnärlig utsmyckning kompletterar upplevelsen av en lokal i kulturens tecken.

Den som vill nyttja lokalen för evenemang kan boka Gibson Auditorium genom bokningssidan.

Avgifter när man hyr Gibson

Taxeklass 1-Privat extern aktör, arrangemang med entréavgift 1000 kronor i timmen
Taxeklass 2-Privat extern aktör, arrangemang utan entréavgift 500 kronor i timmen
Taxeklass 3-Föreningar i kommunen 200 kronor i timmen
Taxeklass 4-Kommunens interna förvaltningar 250 kronor i timmen
Lokalen uthyres i befintligt skick, önskar hyresgästen ändra eller använda annan teknisk utrustning, bekostas detta av hyresgästen, som även ansvarar för att det återställs i det skick som var när lokalen togs i anspråk. Hyran avser endast lokalkostnaden, all övrig service bokas separat med extern part, där överenskommelse och fakturering sker separat.

Har du frågor vid bokningen är du välkommen att kontakta Medborgarkontoret.
Telefon: 0477-441 00
medborgarkontoret@tingsryd.se

gibson plan

gibson1

gibson2

 

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09