Gibson Auditorium

Gibson Auditorium

Gibson Auditorium – Tingsryds kommuns konsert- och konferenslokal

Gibson Auditorium är namnet på Tingsryds kommuns konsert- och konferenslokal. Anläggningen ligger i anslutning till Wasaskolan och AMB:s (Academy of Music and Business) undervisningslokaler i Tingsryds tätort.

Lokalen omfattar entréhall och auditorium och rymmer 450 personer och har en scen som uppfyller de krav som kan ställas när det gäller sång och musik, föreläsningar och teaterframträdanden.
Invändig konstnärlig utsmyckning kompletterar upplevelsen av en lokal i kulturens tecken.
Den som vill nyttja lokalen för något evenemang hänvisas till kommunledningsförvaltningen eller kommunens medborgarkontor som handhar bokning och lämnar information.

Boka Gibson Auditorium

gibson plan

gibson1

gibson2

Sidansvarig: Utvecklingsvdelningen
Senast uppdaterad: 2018-04-09