Taxa gällande Gibson Auditorium

Taxa gällande Gibson Auditorium

Du vet väl om att Gibson Auditorium går att boka? I Auditoriumet finns 386 fasta stolar plus 80 lösa som kan tas fram vid behov. En bra lokal för olika slags evenemang, konferenser eller föreläsningar. Nedan kan du läsa mer om de olika priserna för att hyra Gibson Auditorium.

Taxeklass 1- Privat extern aktör
Kommersiella evenemang med entréavgift, grundavgift
8000:-/ 8h
timmar utöver
750:-/ h
Taxeklass 2- Privat extern aktör
Föreläsningar och konferenser utan entréavgift, grundavgift
1000:-/4h
timmar utöver
750:-/h
Taxeklass 3- Föreningar i kommunen (ideella)
Lokala evenemang med entré, grundavgift
500:- /4h
timmar utöver
200:- /h
Lokala evenemang utan entré, grundavgift
500:- /4h
timmar utöver
150:-/h
föreningsmöten grundavgift
500:-/4h
timmar utöver
150:- /h

Bokning sker via:
Medborgarkontoret
Telefon 0477-441 00
medborgarkontoret@tingsryd.se