Om Kultur & fritid

Om Kultur & fritid

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen samordnar de olika verksamheterna och skötseln av anläggningar, handlägger föreningsärenden, svarar för bokning av inomhusanläggningar med mera.

Kultur- och fritidsutskottet

Kultur- och fritidsutskottet ska

  • Fördela bidrag till föreningar och organisationer inom ramen för beviljade anslag och fastställda normer
  • Svara för kommunens uppgifter enligt lotterilagen
  • Marknadsföra kommunen via evenemang med inriktning mot idrott, fritid och kultur och därmed bidra till en positiv utveckling av besöksnäringen i kommunen
  • Svara för vandringsleder, kanotleder och cykelleder
  • Hantera ärenden rörande konst, musik, film, teater, fotografi, dans, folkbildning, museiverksamhet och andra kulturella sektorer
  • Stimulera det arbete som föreningar och organisationer inom verksamhetsområdet bedriver, genom ett nära samarbete med dessa
  • Förvalta kommunens egendom såsom samlingar och konstverk
  • Svara för den konstnärliga utsmyckningen av kommunens byggnader samt vara rådgivande i andra fall och även stödja lokalhistorisk forskning och hembygdsverksamhet.