Sommarlovsaktiviteter 2019

Sommarlovsaktiviteter 2019

Foto: Carina Mattsson, Mostphotos

Kommunen får i år möjlighet att förmedla bidrag från Socialstyrelsen till anordnandet av sommarlovsaktiviteter.

För att bidrag ska kunna erhållas gäller att aktiviteterna skall:

•Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år
•Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
•Stimulera barns och ungas deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social
bakgrund
•Genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen
behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.

Vad har ni för möjligheter i er förening att bidra till att fler får ett roligt skollov? Ta chansen att ordna något intressant för både medlemmar och andra i dessa åldrar. Kanske någon aktivitet som ni brukar ha eller varför inte något helt annat spännande? För en dag, en kväll eller en hel vecka?

•Ta fram en idé
•Gör en planering (aktivitet, tid och plats)
•Kostnadsberäkna
•Skicka in ert förslag på avsedd blankett, som ni finner HÄR.
•Programblad kommer att delas ut till skolorna i kommunen den 3/6 och presenteras på kommunens hemsida och
Facebook.
•Ansökan skall vara inkommen senast den 12/5-2019, kort därefter ges besked om bidrag beviljats eller ej.

Sommarlovet 2019 är under perioden 14/6 - 18/8 och aktiviteterna ska genomföras inom tidsramen.

Kommunen skall efter verksamhetsåret lämna en ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen, det är därför mycket viktigt att ni som arrangör tydligt redovisar era aktiviteter och kostnader för dessa.

Kostnader som kan redovisas, är exempelvis inköp av materialet till planerad aktivitet, ledararvoden, eventuella hyror med mera.

Det som skall redovisas:

•Vilka aktiviteter som har genomförts
•Antalet flickor och pojkar mellan 6-15 år som deltagit
•En ekonomisk redovisning av kostnader (inklusive kvitton).

Ersättning ges i efterhand mot faktura till nedanstående adress:

Tingsryds kommun
Box 88
362 22 Tingsryd

Ange referens: 112 005

Senast 31/10-2019 måste alla fakturor och redovisningar vara kommunen tillhanda.

Om er förening är intresserad av att ha aktiviteter under loven, fyll i blanketten på hemsidan och sänd den till Tingsryds kommun, Kultur- och fritid, Box 88, 362 22 Tingsryd eller mejla till kulturofritid@tingsryd.se

Har ni några funderingar kring detta så hör gärna av er till:

Kenth Axelsson   
Kultur- och fritidssamordnare
0477-441 61

Johanna Karlsson
Administratör
0477-441 90