Sponsring

Sponsring

Här finner du information angående sponsring från Tingsryds kommun.

Det ska vara positivt för Tingsryds kommun att kopplas samman med den sponsrade och den verksamhet, aktivitet eller evenemang som sponsringen avser. Sponsring kan ske gentemot privata, ideella och offentliga aktörer, hemmahörande inom eller utom kommunen, under förutsättning att den sponsrade verksamheten är till intresse eller nytta för kommunens invånare. Tingsryds kommun sponsrar inte politiska eller religiösa organisationer. Man kan ej bli beviljad både evenemangsstöd fast belopp och sponsring.

 

Vid ansökan om sponsring till ett värde som överstiger max 0,5 prisbasbelopp (22 400 kronor för år 2017) fattas beslutet av Kommunstyrelsen. Vid belopp som understiger den summan, beslutar respektive utskott om sponsringen.

Övriga riktlinjer är att varje sponsring ska regleras av ett skriftligt avtal mellan Tingsryds kommun och motparten tydligt vad som gäller kring åtagandet, motprestation och uppföljning.

Tingsryds kommun förbehåller sig rätten att i varje enskilt fall avbryta eller avböja ett sponsorsamarbete av etiska eller andra skäl. Den nya strategin började att gälla från och med 1 januari 2018.

 

Du ansöker om sponsring genom vår e-tjänstportal (se nedan)

(Förfrågan om sponsring från kommunens bolag och stiftelser ställs direkt till bolaget, ej i denna e-tjänst.)