Samhällskunskap

SO-rummet

Länkbild
http://www.so-rummet.se/
Lär dig om alla SO-ämnen

CIA - The World Factbook

Länkbild
https://www.cia.gov/the-world-factbook/
Läs om SO-ämnen på engelska

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap

Länkbild
https://msb.se/
Information om samhällsskydd och beredskap

Valmyndigheten

Länkbild
http://www.val.se/
Lär dig om valet

Gapminder

Länkbild
http://www.gapminder.org/
Läs statistik och diagram om hela världen

Europeiska Unionen

Länkbild
http://europa.eu/index_sv.htm
Lär dig om EU