Jobba hos oss

Jobba hos oss

Välkommen som medarbetare till Tingsryds kommun! Här finns Sveriges viktigaste jobb.

Som medarbetare hos oss är du med och delar vardagen med en stor del av våra invånare. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg. Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss är du en samhällsbyggare.

Tingsryds kommun har en flexibel organisation och korta beslutsvägar. Här finns förutsättningar för en varierande och utvecklande arbetsdag där du tillåts att växa i din arbetsroll. Tillsammans bidrar vi till ett positivt och familjärt arbetsklimat där varje medarbetare är viktig för organisationen.

Vi har som uppdrag att skapa en bra vardag för kommunens invånare, besökare och företagare och som medarbetare hos oss är du vårt ansikte utåt. Det betyder att du behöver vara pålitlig och ansvarsfull samtidigt som kommunens värdegrund ska prägla ditt arbete. Respekt, öppenhet, ansvar, trygghet och engagemang.

Tingsryds kommuns värdegrund

Vi respekterar människornas och verksamheternas lika värde, individernas olikheter och gruppens behov av utveckling. Genom att säga vad vi tycker, lyssna och våga ifrågasätta, bidrar vi till öppenhet. i vår organisation är det en självklarhet att dela med sig av information och idéer. Politiska beslut ska genomföras och att vara lojala mot fattande beslut är ett gemensamt ansvar. Genom att tillåtas vara sig själv, begå misstag och att respektera att olika åsikter uttrycks, skapa en trygg miljö. Vi ska stödja och uppmuntra varandra och motverka skvaller och förtal.

Att bidra till utveckling av vårt samhälle, vår organisation och vår verksamhet, ingår i vårt uppdrag. Vi visar ett positivt engagemang för både frågor som rör det egna ansvarsområdet och frågor som rör kommunen som helhet.

Tingsryds kommuns vision

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Här finns engagerade och stolta medborgare, ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Gemensamt bidrar vi till en plats där barn och unga utvecklas och vi lever tillsammans med god livskvalitet.

Sidansvarig: Personalavdelningen
Senast uppdaterad: 2021-08-30

Sidansvarig: Personalavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08