Medarbetare om Tingsryds kommun

Medarbetare om Tingsryds kommun

Anna SAnna Svensson - lärare

En viktig del i bildningsförvaltningens vision om En skola för alla är ordet relationspedagogik. Här berättar Anna Svensson på Dackeskolan om vikten av goda relationer med sina elever.

Anna undervisar i svenska på Dackeskolans högstadium, skolan hon själv har varit elev på och som hon redan på 90-talet började vikarierade på under tiden hon studerade till lärare.

- Det är här det händer, säger Anna och slår ut händerna mot sitt klassrum. Det är här vi fyller varandra med kunskap och lärdomar för livet. Jag valde att bli lärare inte bara för att förmedla kunskap. För mig stod relationerna till eleverna i centrum redan då, för 20 år sedan. För att skapa en lärande miljö behövs lugn och ro, trygghet och goda relationer med eleverna. Jag har en positiv syn på mina elever, jag utgår från att de vill lära sig och att de vill göra något bra med sin skoltid. Jag hoppas att mina elever märker att jag vill dem väl, att det ska gå bra för dem. Jag vill att de ska känna att ”jag kan ha en dålig dag, och Anna förstår det – hon är snäll, ändå”.

Att skapa goda relationer för ett gott lärande, med det kommer man långt. Det är ett vinnande koncept som jag tror genomsyrar många av lärarnas elevsyn på Dackeskolan.

- Förutom att skapa goda relationer brinner jag för läsning. Mina elever skall inte säga att de inte läste något under högstadiet. Målet är att mina elever skall läsa en bok per termin. Jag läser högt och eleverna får följa med i sina böcker så de ser hur orden stavas, lär oss nya ord, hur meningar byggs upp och hur författarna “leker med språket”. Vi stannar upp gemensamt för att fånga det som berör eller som behöver förklaras. Vi lär känna karaktärerna och miljön genom att samtala och känna igen oss. Läsupplevelsen blir trevligare om man delar den med andra, oavsett ålder eller hur van läsare man är. Det är ett medskick jag vill ge till alla föräldrar.

Det är viktigt för mig att det går bra för dig - Vi lyfter varandra!

Billy Rosander - utvecklingsledare

Billy Rosander

Billy Rosander har arbetat i Tingsryds kommun sedan sommaren 2019 som utvecklingsledare med inriktning digitalisering.

- I rollen som utvecklingsledare jobbar jag tvärfunktionellt mellan alla förvaltningar för att ta fram digitala stöd både internt till medarbetare men också för våra medborgare. Ett projekt som jag arbetar med nu är att ta fram en e-plattform som ska underlätta servicen till våra medborgare. Vi kommer med hjälp av plattformen finnas tillgängliga digitalt dygnet runt. Där ska du exempelvis kunna ansöka om bygglov, borgerlig vigsel och mycket mer. Även om jag i min roll är ensam så finns det samverkansgrupper mellan förvaltningarna, regionen och även nationellt. Och med hjälp av dessa kan vi jobba som en kommun och som ett lag för att ta digitaliseringen framåt. Just nu befinner vi oss i en spännande period. Vi har många projekt som är i uppstart och på gång och att då jobba i den ”lilla” kommunen där ledsträckorna från idé till resultat är korta och samtidigt göra nytta för någon annan är något jag drivs av.

Sara Nilsson - kock

Sara Nilsson

Sara Nilsson jobbar som vikarierande 1:e kock i köket på Älmegården i Rävemåla men har jobbat som kock i Tingsryds kommun sedan 2010.

- Jag tycker att man ska jobba som kock i Tingsryds kommun för att vi jobbar med bra råvaror. Vi är KRAV-certifierade med en stjärna dvs minst 25 procent ekologiskt. Vi ska sträva mot 100 procent MSC-märkt fisk och svenskt ursprung på kött och fågel. Vi har ett andelsjordbruk i Holmahult som vi får fina säsongsbaserade grönsaker ifrån. Våra chefer ger oss möjlighet att få vara med och utveckla och att utvecklas. Det är något som jag personligen tycker är både roligt och viktigt. Vi har ett väldigt gott samarbete köken sinsemellan och det viktigaste av allt? Vi har kul på jobbet.

Ingen dag är den andra lik!

Åsa Lang - samordnare på Örnen

Åsa Lang.

Åsa Lang har arbetat inom vården på olika platser i Tingsryds kommun i drygt 25 år. Sedan fem år tillbaka arbetar hon på Örnen som samordnare och trivs väldigt bra.

- Ingen dag är den andra lik och jag älskar att arbeta med människor. Alla insatser som vi gör för omsorgstagarna är viktiga och man känner att man gör något viktigt på arbetet varje dag, säger Åsa Lang.

Som samordnare är hon exempelvis med vid vårdplanering, anpassar scheman efter vårdbehov och personal och har kontakt med anhöriga.

Annie Henningsson - kommunikatör

Annie Henningsson

Annie Henningsson har arbetat som kommunikatör i Tingsryds kommun sedan 2018.

- Det absolut bästa med mitt arbete som kommunikatör är att vara med och arbeta för att Tingsryds kommuns invånare, besökare och medarbetare ska få den information som de behöver och vill ha. I mitt arbete motiveras och drivs jag av utveckling och vill göra något som andra har nytta av. Det kan exempelvis handla om att kommunicera och arbeta med information om vattenläckor, nya gymnasieutbildningar, företagsträffar, utveckling av hemsidor, e-tjänster, göra broschyrer och dagsaktuella ämnen så som corona. Att arbeta med kommunikation med alla verksamheter som utgångspunkt i kommunen är både en utmaning men också det som är otroligt lärorikt och givande.

Kommunen har flera kanaler som används för olika och ibland kombinerade ändamål. En extern hemsida, intranät och Teams för våra medarbetare, sociala medier så som Facebook och LinkedIn.

- Som kommunikatör arbetar man strategiskt med hur man berättar information och hur man på bästa sätt når fram till olika målgrupper. Vi använder oss av text, bilder, film och grafik i olika format. Mitt arbete är utvecklande och i Tingsryds kommun får jag möjligheten att utvecklas.

Sidansvarig: Personalavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-08