Bengtsson Therese, (V)

Bengtsson Therese

Politiska uppdrag

2022 - 2026 Ersättare, Kommunfullmäktige
2023 - 2026 Ersättare, Fullmäktigeberedningen