Svensson Christoffer, (S)

Svensson Christoffer

Politiska uppdrag

2022 - 2026 Ledamot, Kommunfullmäktige
2023 - 2026 Ersättare, Vård- och omsorgsnämnden
2023 - 2026 Ersättare, Tingsrydsbostäder AB
2023 - 2026 Ersättare, Stiftelsen Tingsrydsbostäder