Jeansson Mikael, (S)

Jeansson Mikael

Politiska uppdrag

2022 - 2026 Ledamot, Kommunfullmäktige
2023 - 2026 Andre vice ordförande, KS Arbetsutskott
2023 - 2026 Andre vice ordförande, Kommunstyrelsen
2023 - 2026 Ledamot, Kommunstyrelsen
2023 - 2026 Förste vice ordförande, Tingsryds Kommunföretag AB
2023 - 2026 Ersättare, Valnämnd
2023 - 2026 Andre vice ordförande, KS Arbetsutskott
2023 - 2026 Andre vice ordförande, KS Personalutskott
2023 - 2026 Ledamot, Tingsryds Kommunföretag AB
2023 - 2026 Ersättare, Teknik- och fritidsnämnden
2023 - 2026 Ledamot, Fullmäktigeberedningen