Kennedy Jörgen, (M)

Kennedy Jörgen

E-post: Jorgen.Kennedy@tingsryd.se

Mobiltelefon: 0735168886

Politiska uppdrag

2022 - 2026 Ledamot, Kommunfullmäktige
2023 - 2026 Ordförande, Kommunstyrelsen
2023 - 2026 Ordförande, Tingsryds Kommunföretag AB
2023 - 2026 Ordförande, KS Arbetsutskott
2023 - 2026 Ordförande, KS Personalutskott