Olsson Karin, (M)

Politiska uppdrag

2022 - 2026 Ledamot, Kommunfullmäktige
2023 - 2026 Förste vice ordförande, Vård- och omsorgsnämnden
2023 - 2026 Ledamot, Vård- och omsorgsnämnd individutskott
2023 - 2026 Ersättare, Tingsrydsbostäder AB
2023 - 2026 Ersättare, Stiftelsen Tingsrydsbostäder
2023 - 2026 Ledamot, Fullmäktigeberedningen
2023 - 2026 Ordförande, Fullmäktigeberedningen