Näringsliv

Näringsliv i Tingsryds kommun

Här finns starka varumärken som har gjort sig kända långt utanför Sveriges gränser. Kommunhusets dörrar står öppna för bygdens alla företagare. Våra politiker och tjänstemän finns till för såväl nya företagare som etablerade. Beslutsvägarna är korta och handläggningstiderna snabba.

Näringslivet i kommunen bjuder på en imponerande bredd och mångfald

Näringslivet i Tingsryds kommun präglas av ett stort antal små- och medelstora företag i ett flertal branscher. Flera av våra företag är verksamma som under- leverantörer till såväl inhemska som utländska företag. Många av företagen är också mycket utvecklingsbenägna och beredda att anta nya utmaningar.

Bland företagen i kommunen finns också flera privata vårdföretag, högklassiga turistanläggningar med lockande utflyktsmål samt en handel som präglas av ett rikt och varierat utbud. Kommunens tre största näringsgrenar är tillverkning och utvinning, vård och omsorg, sociala tjänster samthandel, transport, maganisering.

Kommunen verkar för att stärka näringslivet och vill på olika sätt medverka vid nyetableringar och utökning av företag.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen
Senast uppdaterad: 2018-03-12