Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsenheten är till för att bygga broar mellan individer och det lokala näringslivet. Syftet är att bidra till att fler ska komma vidare till en trygg sysselsättning eller anställning. Vi arbetar intensivt med arbetsmarknadsfrågor genom att exempelvis förmedla och skapa praktikplatser och anställningar.

Avdelningen arbete och lärande arbetar för att få så många som möjligt av våra kommuninvånare i arbete eller sysselsättning. Genom samarbete inom avdelningen och med andra aktörer, internt och externt vill vi möjliggöra för varje invånare i Tingsryds kommun att närma sig självförsörjning. Att utbilda sig som vuxen kan vara ett sätt att komma närmare arbete. Enheten vuxenutbildning ingår i avdelningen och innehåller bland annat Svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, Särvux och yrkesutbildningar.

Ett skyddsnät

Socialtjänsten, Individ- och familjeomsorg, ska vara det yttersta skyddsnätet för människor och där jobbas det med allt från ekonomiskt bistånd och personer som har olika missbruksproblem till behandlingsinsatser för barn och unga. Integrationsarbete är en viktig del av avdelningens uppdrag och vi arbetar bland annat med att hjälpa flyktingar och nyanlända på plats i vår kommun. Flertalet projekt som vi driver möjliggör stöd till nya kommuninvånare genom samhällsorientering och stöttning med de praktiska frågor som kan uppstå när man är ny i ett land.

Bygga broar

Vi arbetar intensivt med arbetsmarknadsfrågor genom att exempelvis förmedla och skapa praktikplatser och anställningar. Arbetsmarknadsenheten är en plats som bygger broar för individer att komma vidare till trygg sysselsättning eller anställning.

För dig som inte har arbetsförmåga och kanske är sjukskriven på heltid erbjuder vi sedan hösten 2018 gruppaktiviteter för sysselsättning och social rehabilitering. Vi kommer till en början att erbjuda löpande gruppmöten, studiebesök och hälsofrämjande aktiviteter.

Hur vi arbetar

I våra lokaler på Skyttegatan 12 i Tingsryd jobbar vi aktivt med att pröva och träna arbetsförmågan för den som till viss del kan eller ska kunna utföra arbete. Med hjälp av våra coacher och samordnare får individerna pröva att arbeta med arbetsuppgifter som montering, paketering eller med reparationer av cyklar. Från våra egna lokaler slussas deltagaren efter en tid vidare till annan aktivitet som kan vara praktik eller anställning på avdelning eller förvaltning inom kommunen eller externt hos ett företag. Det kan också bli aktuellt med vidare utredning av sjukersättning eller liknande.

Via arbetsmarknadsenheten i Tingsryds kommun har personer som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till studier och praktik. I filmen berättas om Idris, hur han genom samarbeten mellan kommun och företag lyckats få en praktikplats och nu utbildning till svetsare.

Genom ett samarbete mellan arbetsmarknadsenheten
och företag i Tingsryds kommun skapas nya jobb, som här för Carola.


Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-09-19