Energi- och klimatrådgivning för företag

Energi- och klimatrådgivning för företag

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer.

Det finns också risk att elen inte räcker för vissa timmar i vinter. Men du vet väl att vi tillsammans kan förbättra situationen genom att minska elanvändningen? Varje liten förändring gör stor skillnad. Varje kilowattimme räknas.

Det här kan ert företag göra:

  • Använd el vid rätt tid på dygnet
  • Sänk värmen inomhus
  • Behåll värmen i fastigheten
  • Använd mindre varmvatten
  • Stäng av maskiner, apparater och släck belysningen när de inte behövs
  • Tänk efter vad du använder el till
  • När det är möjligt undvik att använda energiintensiv utrustning och maskiner under höglasttimmar

Vänd dig till kommunens energi- och klimatrådgivare för att få hjälp och tips om hur ert företag kan bli mer energismart.

Du kan också läsa mer på energimyndigheten.se om vad ert företag kan göra för att minska er elanvändning.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2023-01-18