Företagarföreningar

Företagarföreningar

Vi Företagare

Vi Företagare är en självständig privat aktör som utgör en samlad röst och talar för hela kommunens näringsliv! De välkomnar alla företag i hela Tingsryds kommun oavsett bransch eller storlek.

Kontaktperson: Anne Sommer
Telefon: 070-333 72 28
Epost: kontor@viforetagare.com
Webb: www.viforetagare.com

LRF

Kontaktperson: Gunilla Stenemo
Telefon: 070-692 20 81
Epost: gunilla.stenemo@skallerlid.se
Webb: www.lrf.se

Företagarna Tingsryd

Företagarna, som är Sveriges största organisation för företagare, skapar bättre bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.
Företagarna Tingsryd finns nära dig.

Länk till Företagarna Tingsryd

Kontaktuppgifter

Jennifer Carlsson, ledamot
Telefon: 0477-55168
E-post: jennifer.carlsson@autoverkstaden.se

Tingsryds handel

Tingsryd Handel är en ideell förening vars medlemmar är näringsidkare i Tingsryd.
Vi samverkar tillsammans för att visa, i Tingsryd finns allt till alla.

Våra medlemmar har alla samma mål. Vi samarbetar för ett Levande Centrum,vi arrangerar våryra,höstfest och julskyltning med olika aktiviteter för att nå vårt gemensamma mål.

Kontaktperson: Christina Bengtsson, ordf
Telefon: 0477-100 87
Mobil: 070-535 71 06
E-post: tingsrydhandel@outlook.com
Facebook

Älmeboda Företagarförening

Kontaktperson: Thommy Jönsson
Telefon: 0477-601 23
Mobil: 070-536 02 47

E-post: thommy@rosenhill.org
Webb: www.almeboda.nu

Urshults Företagarförening

Kontaktperson: Denis Lodge
Telefon: 0477-205 05
E-post: denis@amon.se