Goda etableringsmöjligheter

Goda etableringsmöjligheter

För den som vill bo och/eller arbeta i Tingsryd finns det bra etableringsmöjligheter. När det blev möjligt att stycka av lant- och skogsbruksfastigheter är det fler som har bosatt sig naturskönt för att leva livet på landet och samtidigt ha tillgång till ett brett näringsliv med god arbetsmarknad och kommunal service.

Kommunen erbjuder minst F-3 grundskola på alla de sju huvudorterna och gymnasieskolan, med elva olika program, finns i Tingsryd. Vi är väldigt stolta över vårt teknikcollege med 16 certifierade utbildningsplatser. Teknikcollege innebär att företagen är med och påverkar inriktningen samt tar sin del av ansvaret för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen.

Det finns också en särskild skol- och näringslivsgrupp, som utvecklar kontakterna med näringslivet. Enligt verksamhetsplanen innebär det att barnen har kontakt med näringslivet från förskolan till gymnasiet. Åttorna erbjuds en företagssafari där de kan bli närmare bekanta med sina önskeyrken. Även vuxenutbildningen är välutbyggd med allt från SFI (svenska för invandrare) – till högskolekurser och uppdragsutbildningar.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09