Kommunala näringslivsbolag

Kommunala näringslivsbolag

Uppdrag

Tingsryds Industristiftelse och Tingsryds Utveckling och Fastighets AB (TUFAB) har som uppdrag att inom Tingsryds kommun förvärva och förvalta fastigheter, underlätta utveckling och nyetablering av företag i kommunen genom att hyra ut väl anpassade lokaler och i övrigt aktivt medverka till att stärka näringslivet inom kommunen. Det senare sker i nära samarbete med näringslivsfunktionen i kommunen.

Fastighetsinnehav

Industristiftelsen: ca 6 900 kvm

Örnen 17, Dackegatan 40, Tingsryd, kontor

Ryd 1:11, Östergatan 9, Ryd, industrilokal

Ryd 1:145, Östergatan 18, Ryd, brandstation, industrilokal

Travet, Travbanan 1,Tingsryd, sportanläggning, kontor, veterinärstation

Tufab: ca 64 000 kvm

Örnen 23, Storgatan 90, Tingsryd, hotell, restaurang, bad, kontor

Ögonmåttet 4, Lokgatan 16, Tingsryd, bussgarage

Tingsryd 4:86, Plogvägen 1, Tingsryd, industrilokal

Tingsryd 1:170, Lokgatan 15, Tingsryd, Industrilokal, äger del av fastigheten

Linneryd 1:501, Lindvägen 2 B, Linneryd, affärslokal

Ryd 11:2, Strandvägen 4 Ryd, Industrilokal

Urshult 1:112, Kanalvägen 6, Urshult, industrilokal

Konga Bruk 8:11, Bruksgatan 9, Konga, Industrilokal

Väckelsång 6:79, Saxagårdsvägen 4, Väckelsång, industrilokal

Väckelsång 6:96, Saxagårdsvägen 5, Väckelsång, industrilokal

Väckelsång 6:107, Saxagårdsvägen 1, Väckelsång, industrilokal

Tingsryds Industristiftelses styrelse

Styrelsen i Tingsryds Industristiftelse utses av Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Verkställande direktör är Karin Nilsson.

Ordinarie ledamöter:
Mikael Jeansson (s), sammankallande
Jan-Åke Cesar (s)
Lennart Fohlin (c)
Patrick Ståhlgren (m)
Björn Elmkvist (c)

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB styrelse

Styrelsen i Tingsryds Utveckling och Fastighets AB utses av Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Verkställande direktör är Karin Nilsson.

Ordinarie ledamöter:

Mikael Jeansson (s), ordförande
Lennart Fohlin (c), vice ordförande
Jan-Åke Cesar (s)
Patrick Ståhlgren (m)
Björn Elmqvist (c)

Sidansvarig: Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
Senast uppdaterad: 2018-01-22