Kommunala näringslivsbolag

Kommunala näringslivsbolag

Uppdrag

Tingsryds Industristiftelse har som uppdrag att inom Tingsryds kommun förvärva och förvalta fastigheter, underlätta utveckling och nyetablering av företag i kommunen genom att hyra ut väl anpassade lokaler och i övrigt aktivt medverka till att stärka näringslivet inom kommunen. Det senare sker i nära samarbete med näringslivsfunktionen i kommunen.

Fastighetsinnehav

Tingsryds Industristiftelses fastighetsinnehav utövas av:

  • Örnen 17, förtagshälsovård, kontor m.m.
  • Ögonmåttet 1, Möllekulla 1:194, industrilokal
  • Del av Ebbalycke 1:11, hangarbyggnader
  • Ryd 1:120, Väckelsång 6:41, klubblokaler m.m.
  • Ryd 11:1, plåtslageri, verkstad m.m.
  • Tingsryd 1:66,tryckeri
  • Ryd 1:145, brandstation, verkstad m.m.

Lokalytan uppgår till ca 20 000 m2.

Tingsryds Industristiftelses styrelse

Styrelsen i Tingsryds Industristiftelse utses av Kommunfullmäktige i Tingsryds kommun. Verkställande direktör är Karin Nilsson.

Ordinarie ledamöter:
Mikael Jeansson (s), sammankallande
Jan-Åke Cesar (s)
Lennart Fohlin (c)
Patrick Ståhlgren (m)
Karin Nilsson (c)

 

Senast uppdaterad: 2017-10-03
Sidansvarig: Karin Nilsson