Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Tingsryds kommun - en utpräglad landsbygdskommun

Omkring 38 % av kommunens invånare är bosatta på ren landsbygd utanför tätorterna. Vid årsskiftet 2016/2017 uppgick invånarantalet i Tingsryds kommun till totalt 12 393 personer. Befolkningstätheten blir därmed 12 invånare per kvadratkilometer.

Tingsryds kommun är en sjörik skogs- och mellanbygd på sydsidan av Småländska höglandet. Kommunens gräns i söder utgjorde från omkring år 1000 fram till år 1658 riksgräns mellan Sverige och Danmark. Av kommunens totala areal utgör 1045 kvadratkilometer land och 162 kvadratkilometer vatten.

Tingsryds kommun omfattar socknarna Linneryd, Älmeboda, Södra Sandsjö, Tingsås, Väckelsång, Urshult och Almundsryd. Den nuvarande kommunen bildades den 1 januari 1971.

Vattendrag

De två största vattendragen som passerar kommunen är Mörrumsån och Ronnebyån. Kommunen är mycket sjörik - utöver de större sjöarna Åsnen och Mien finns nära 200 sjöar på minst 1 hektar.

Drygt 50 sjöar är större än 20 hektar och 21 sjöar är större än 100 hektar.

Det omväxlande landskapet har mycket höga natur- och kulturmiljövärden. Landskapets unika särart i Tingsryds kommun skapar också attraktiva bostadsmiljöer och ett mycket betydande värde för besöksnäringen.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09