Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling

Tingsryds kommun - en utpräglad landsbygdskommun

Omkring 38 % av kommunens invånare är bosatta på ren landsbygd utanför tätorterna. Vid årsskiftet 2014/2015 uppgick invånarantalet i Tingsryds kommun till totalt 12 198 personer. Befolkningstätheten blir därmed 12 invånare per km2.

Tingsryds kommun är en sjörik skogs- och mellanbygd på sydsidan av Småländska höglandet. Kommunens gräns i söder utgjorde från omkring år 1000 fram till år 1658 riksgräns mellan Sverige och Danmark. Av kommunens totala areal utgör 1049 km2 land och 165 km2 vatten.

Tingsryds kommun omfattar socknarna Linneryd, Älmeboda, Södra Sandsjö, Tingsås, Väckelsång, Urshult och Almundsryd. Den nuvarande kommunen bildades den 1 januari 1971.

Vattendrag

De två största vattendragen som passerar kommunen är Mörrumsån och Ronnebyån. Kommunen är mycket sjörik - utöver de större sjöarna Åsnen och Mien finns nära 200 sjöar på minst 1 hektar.

Drygt 50 sjöar är större än 20 hektar och 21 sjöar är större än 100 hektar.

Det omväxlande landskapet har mycket höga natur- och kulturmiljövärden. Landskapets unika särart i Tingsryds kommun skapar också attraktiva bostadsmiljöer och ett mycket betydande värde för besöksnäringen.