Lokala utvecklingsgrupper

Lokala utvecklingsgrupper

Inom Tingsryds kommun finns ett rikt och mångsidigt föreningsliv med cirka 160 verksamma föreningar. De gamla socknarna/kommundelarna är fortfarande levande och identitetsskapande. Här kan exempelvis nämnas den starka hembygdsrörelsen genom hembygdsföreningarna. Vidare finns i de olika kommundelarna även LRF-avdelningar, lokala utvecklingsgrupper med mera.

De lokala utvecklingsgrupperna (sockenråd med flera) har en särställning som ideell föreningsgrupp genom att de arbetar aktivt för sin bygds utveckling. Utvecklingsgrupperna har verksamhet inom hel församling/kommundel eller inom del/delar av församlingar.

Tingsryds kommun lämnar årligen ekonomiskt aktivitetsbidrag till såväl lokala utvecklingsgrupper som flera övriga grupper av föreningar. Utan de verksamheter och de ideella insatser som sker inom föreningslivet skulle den mångsidighet som erbjuds kommunens invånare och besökare vara omöjlig att uppnå.

Inom Tingsryds kommun finns följande aktiva lokala utvecklingsgrupper:

1. Björkeborgs Byggnadsförening, Väckelsång
2. Björkelunds bygdeförening, Björkebråten Ryd
3. Föreningen i Holken, Yxnanäs
4. Linneryds Sockenråd
5. Miengruppen
6. Rydkampen
7. Södra Sandsjö Sockenråd
8. Urshults sockenråd
9. Älmeboda Sockenkommitté

Kartan nedan visar var de olika utvecklingsgrupperna har sin verksamhet. Genom att klicka på en av markörerna så får du mer information om dem. Genom att klicka på länkarna ovan, kommer du till respektive hemsida(om hemsida finns).

Visa Lokala utvecklingsgrupper på en större karta

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-04-27