Landsbygdsprogram

Landsbygdsprogram

En mycket betydelsefull satsning för att utveckla kommunenslandsbygdsområden är den pågående utbyggnaden av infrastrukturen via optokabeltekniken.

Landsbyg+dsprogram Inom ramen för olika landsbygdsutvecklingssatsningar vill Tingsryds kommun uppnå ökade förutsättningar att arbeta, bo och verka i kommunen. Ett flertal olika projekt pågår med såväl privat som offentlig medfinansiering.

Fastighetsägare, boende och företagare har bildat ekonomiska bredbandsföreningar för att bygga ut fasta nät för denna nya teknik.

EU och svenska staten erbjuder betydande medfinansiering för att utveckla landsbygden. För olika landsbygdsutvecklingssatsningar finns möjlighet att söka medfinansiering - se:

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09