Lediga industritomter

Lediga industritomter

I Tingsryds kommun finns det ett varierat utbud av mark och tomter för företag som vill etablera och/eller utveckla sin verksamhet. Denna mark finns såväl i centralorten Tingsryd som i de övriga orterna i kommunen.

Kontakta kommunens mark- och exploateringsingenjör för mer information, kontaktuppgifter finns under fliken kontakt.