Näringslivsstrategi

Näringslivsstrategi

Näringslivet i Tingsryds kommun är motorn och en förutsättning för att kommunen ska leva och växa. Det är väldigt betydelsefullt för kommunen att näringslivet utvecklas, expanderar och att nya företag etableras.

Tingsryds kommun har till uppgift att tillsammans med näringslivet i  kommunen, organisationer, utbildningsaktörer och regionen gemensamt arbeta för ett hållbart och växande näringsliv.

Näringslivsstrategin ska nå sina mål i harmoni med den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg. Näringslivstrategin i Tingsryds kommun gäller mellan 2018 och 2030. Handlingsplanen som är kopplad till strategin ska uppdateras varje år. Tryck på näringslivsstrategin nedan för att bläddra i strategin i din egen takt.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2021-09-09