Samverkan skola - näringsliv

Samverkan skola - näringsliv

Samverkan skola - näringsliv i Tingsryds kommun skapar ett nytt medel för lärande såväl för personal som för elever. Samtidigt uppstår nya mottagare av det som produceras inom förskola och skola. Inom flera områden tangerar arbetet i skolan och arbetet i näringslivet varandra. Här skapas en gemensam bas för utbildning i samverkan mellan näringsliv och skola.

Samverkansgruppen leder samarbetet genom att engagera, entusiasmera, motivera och informera arbetskamrater om samverkan mellan skolan och samhället runt omkring.

Gruppens uppgift är att också att diskutera, ta fram förslag och lösa praktiska frågor kring samverkan. Att utvärdera och samla in information kring den samverkan som bedrivs samt att se över framtida behov, ingår också i gruppens arbete.

Samverkansplan för Skola - Näringsliv i Tingsryds kommun finns längst ner på sidan.

Vi Företagares hemsida

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-11-21