Tillstånd, regler och tillsyn

Tillstånd, regler och tillsyn

Tillståndssökning kan rikta sig både till kommunen och till andra myndigheter, såsom länsstyrelsen. Tänk på att det kan ta tid att få besked om olika tillstånd - så var gärna ute i god tid.

På den här sidan hittar du ett urval av de vanligaste tillstånden och reglerna som gäller när du ska starta eller driva ett företag. Här finns även information om hur tillsynen av olika verksamheter fungerar.

Alkohol

Om du ska starta en restaurang och vill kunna servera spritdrycker, vin och starköl måste du söka alkoholtillstånd. Tänk också på att du behöver tillstånd för tillfällig alkoholservering till allmänheten om du vid ett enstaka tillfälle vill servera spritdrycker, vin och starköl i samband med exempelvis mässor och festivaler.
Här kan du läsa mer om alkoholtillstånd.

Bygga

Ett bygglov är ett skriftligt tillstånd som ibland krävs för att få lov att bygga nytt eller ändra en byggnad.
Här kan du läsa mer om reglerna kring bygglov.

Livsmedelsanläggning

De flesta livsmedelsanläggningar som exempelvis industrier, restauranger, livsmedelsbutiker och mobila verksamheter ska registreras hos bygg- och miljöavdelningen.
Blanketten hittar du här, i kommunens e-tjänstportal.

Varor som kräver särskilt tillstånd

Tobak

Från och med 1 juli 2019 behöver du söka tillstånd för att sälja tobak och liknande produkter. För att sälja tobak och e-cigaretter måste du alltså ha fått tillstånd från Tingsryds kommun. Längst ner på sidan finns ett dokument om nya tobakslagen med mer information. Du kan även läsa mer här samt hur du ansöker.

Brandfarliga varor

Räddningstjänsten är tillstånds- och tillsynsmyndighet för förvaring och hantering av brandfarlig vara. Mer information hittar du på räddningstjänstens hemsida. 

Starta ny verksamhet

Funderar du på att starta en ny verksamhet som t ex fotvård, förskola, akupunktur, piercing, tatueringsstudio eller zoobutik? Det finns ett antal bestämmelser du måste följa för att få driva sådan verksamhet.

Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera:

  • verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta
  • bassängbad som allmänheten kan använda
  • förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola
  • särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Den som vill sälja receptfria läkemedel ska först göra en anmälan till läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas.

Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen

Senast uppdaterad: 2022-06-29