Uteservering

Uteservering

Uteservering regleras inte särskilt i alkohollagen utan samma regler gäller som vid annan alkoholservering.

Du som vill servera alkohol på din uteservering i anknytning till exempelvis en restaurang behöver tillstånd för denna. Tillståndet gäller tillsvidare – du behöver alltså inte ansöka på nytt varje år då du öppnar upp din uteservering.

Följande krav gäller för att få tillstånd till uteservering:

  • Uteserveringen ska vara en del av en restaurang med serveringstillstånd för alkoholdrycker till allmänheten
  • Uteserveringen ska ligga i omedelbar anslutning till ordinarie restaurang. Restaurangen ska från sina ordinarie lokaler kunna ha uppsikt över uteserveringen
  • Sökande ska ha beviljats markupplåtelse av kommunen eller privat värd (för gatumark behövs även polisens tillstånd)
  • Miljö- och hälsoskyddskontorets krav på livsmedelshantering ska vara uppfyllda
  • Lagad mat ska kunna tillhandahållas under hela serveringstiden
  • Serveringen ska bedrivas i en avgränsad serveringsyta, med tillfredsställande antal sittplatser och med acceptabla avgränsningar

Det är ditt ansvar som tillståndshavare/restaurangägare att inga gäster lämnar uteserveringen med sin alkoholdryck. Vid fall av alkoholpolitiska olägenheter på grund av uteservering eller risk för störningar av närboende kan serveringstiden för denna begränsas. Servering utomhus är ingen olägenhet i sig, utan ytterligare störning (till exempel i form av buller) krävs som motivering för begränsad serveringstid.

Sidansvarig: Kansliavdelningen

Senast uppdaterad: 2024-01-17