Anmälan av hygienisk verksamhet

Anmälan av hygienisk verksamhet

Om du ska starta en verksamhet där du erbjuder hygienisk behandling som innebär en risk för blodsmitta eller annan smitta genom att du använder stickande eller skärande verktyg måste du först anmäla det till miljö- och byggnadsförvaltningen.

Flera i samma lokal?

Om ni är flera företagare som arbetar i samma lokal ska var och en anmäla den egna verksamheten, även om ni utför samma typ av behandlingar. Det gäller även om du startar verksamhet i en lokal där det redan finns någon annan som är anmäld.

Flytta eller förändra verksamheten?

Om du flyttar din verksamhet till nya lokaler så förändras dina förutsättningar och det innebär att du behöver göra en ny anmälan. Du kan även behöva göra en ny anmälan om du gör en väsentlig förändring av din verksamhet.

Du ska göra en anmälan när du:

 • Startar en verksamhet där stickande eller skärande verktyg används
 • Utökar din verksamhet med ytterligare behandling där stickande eller skärande verktyg används
 • Byter lokal
 • Startar ambulerande verksamhet, det vill säga gör hembesök eller deltar vid evenemang eller på mässor i Tingsryd
 • Bygger ut eller gör betydande förändringar i lokalen, till exempel gör ett nytt behandlingsrum
 • Byter organisationsnummer
 • Om du är en gästverksamhetsutövare eller lärling som erbjuder allmänheten stickande eller skärande behandlingar mot betalning.

Exempel på anmälningspliktiga behandlingar:

 • tatuering
 • kosmetisk tatuering (permanent makeup/microblading)
 • fotvård
 • akupunktur
 • piercing
 • öronhåltagning
 • microneedling
 • wetcupping (hijama)
 • barberare, manikyr, pedikyr och frisörer som använder rakblad eller andra stickande skärande redskap där det kan finnas risk för smitta
 • andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument där det kan finnas risk för smitta, exempelvis där instrument med nålar, rakblad, skärblad, lansetter, hyvlar, rasp och credoblad används.

Verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar är inte anmälningspliktig till kommunen, utan ska anmälas till IVO: Vårdgivarregistret | IVO.se

Anmäl senast sex veckor innan start

Du måste anmäla senast sex veckor innan du startar verksamheten eller den nya behandlingen. Om du startar utan att ha anmält det riskerar du att få betala en straffavgift på 3 000 kronor.

Innan du anmäler

Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Se till att du har tillgång till följande uppgifter när du gör din anmälan: planerat startdatum, antal behandlingsplatser, det totala antalet behandlingsplatser i lokalen, hur behandlingslokalen är utrustad för att klara kraven på hygien, egenkontrollprogram och skriftliga städrutiner, verksamhetsbeskrivning samt adress- och kontaktuppgifter.

Så här anmäler du

Fyll i det här formuläret och skicka sedan in det till oss: Anmäl hygienisk behandling 

Exempel på rutiner som ska finnas i ditt egenkontrollprogram:

 • skriftliga rutiner för rengöring och städning
 • skriftliga rutiner för underhåll av inredning och utrustning
 • skriftliga rutiner för bedömning av de risker som kan uppkomma i verksamheten
 • skriftliga rutiner för riskbedömning av hur kunder med sår och andra hudåkommor ska bemötas
 • förteckning på de kemiska produkter, rengöringsmedel med mera som används och de kosmetiska och hygieniska produkter som säljs

Vad händer när du skickat in din anmälan?

 • När du har skickat in din anmälan kommer Miljö- och byggnadsförvaltningen att kontakta dig.
 • Om det saknas uppgifter kommer du få komplettera din anmälan.
 • När anmälan är komplett och Miljö- och byggnadsförvaltningen granskat den får du ett beslut från förvaltningen där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Avgift för anmälan

Miljö- och byggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan. I vår handläggning ingår bland annat att granska de uppgifter du lämnat in och att ta beslut om försiktighetsåtgärder du ska följa i din verksamhet. När du skickar in din anmälan är det viktigt att den är så komplett som möjligt, för att minska handläggningstiden.

Läs mer på sidan Avgifter för miljötillsyn

Lagstöd

Så här står det i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd: " Hygieniska verksamheter, där allmänheten yrkesmässigt erbjuds behandling som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skärande eller stickande verktyg är anmälningspliktiga."

Relaterad information

Om dina personuppgifter

När ditt ärende handläggs behandlas dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, även kallad GDPR (General Data Protection Regulation).

Inlämnade uppgifter är allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer om hur personuppgifter behandlas av Tingsryd kommun.

Sidansvarig: Miljö- och byggnadsförvaltningen

Senast uppdaterad: 2024-05-23