Upphandling och inköp

Upphandling och inköp

Lagen om offentlig upphandling, LOU, styr alla upphandlingar som sker inom den offentliga sektorn.

Via länken hittar du aktuella upphandlingar i Tingsryds kommun: Upphandling och inköp

Den här filmen beskriver kort hur det fungerar när offentlig verksamhet gör inköp genom offentlig upphandling. De offentliga inköpen ska bidra till en sund konkurrens på marknaden och en hållbar samhällsutveckling. Därför är offentliga organisationer skyldiga att följa upphandlingslagstiftningen. (film från Upphandlingsmyndigheten)