Koncernbildning

Kommunfullmäktige beslutade att Tingsryds kommun och dess kommunala bolag från och med årsskiftet 2011/2012 ska bilda en koncern och att de kommunala stiftelserna på sikt ska avvecklas. Läs mer om koncernbildningen i filen nedan. 2011-12-29

Söker du lägenhet

Det finns lediga lägenheter på flera håll inom Tingsryds kommun. Stiftelsen Kommunhus 2011-12-21

Telefonin ur funktion

Uppdatering 21.21 N Nu fungerar telefonin som den ska igen. Vi beklagar om avbrottet har har varit till besvär för er. För tillfället fungerar det inte att ringa till flera telefonnummer inom Tingsryds kommun. Vi arbetar på …

Försvunna personer i Åsnen

Sånnahult, norr Urshult. Två män och en kvinna anmäldes försvunna efter att de under tisdagen den 13/12 gått ut med båt för att fiska på sjön Åsnen. Räddningsinsats startades med deltagande av sjöräddningssällskapet och räddningstjänsten Kl …

Stöd och hjälp, bygdegården Kärrasand

För att vara till hjälp och stöd för anhöriga och bekanta till de personer som är förvunna finns nu personal från kommunen och kyrkan på plats i bygdegården, Kärrasand. 2011-12-15  

Information om de försvunna personerna

Kyrkan i Urshult kommer att ha öppet imorgon mellan 08.00 - 20.00 samt på lördagen kl. 09.00 - 16.00 för möjlighet till minnesstund för den omkomna mannen samt för de två andra personer som fortfarande …

Möte med ungdomsrådet

Vi kommer att få besök av Smålandsposten som vill göra en intervju. Dessutom ska vi prata om möjligheten att starta ett litet ungdomsprojekt. Och naturligtvis kan vi ta upp allt annat som ni gärna vill prata …

Nyheter gällande färdtjänst och riksfärdtjänst 2012-01-01

Tingsryds kommun ansvarar idag för tillståndsgivningen gällande färdtjänst och riksfärdtjänst. Från den 1 januari 2012 lämnar kommunen över detta ansvar till Regionförbundet södra Småland. Från och med den 3 januari 2012 vänder du dig till Regionförbundet …

Medley AB tar över

Från och med den 1/1-2012 kommer driften av verksamheten att skötas av Medley AB. Den tekniska driften kommer kommunen även fortsättningsvis att ha hand om. Detta är ett uppdrag som gäller inledningsvis för perioden 2012-01-01 …

Information om korttidsvård

Från och med den 1 december bedrivs korttidsvård i huvudsak på Äppelgården i Urshult. Kastanjebacken stängdes som planerat den 30 november. Finns det frågor eller funderingar kring korttidsvistelse går det bra att kontakta områdeschef Annika …