Sophämtning efter årsskiftet

Detta innebär att de som haft tömning av sopkärl under udda veckor år 2015 får tömning jämna veckor under 2016 och vice versa.

Sophämtning under jul- och nyårshelgerna

Sophämtningen kommer i stort att ske på ordinarie hämtningsdag både under jul- och nyårshelgen. Dock kan viss förskjutning ske, så ställ fram kärlet som vanligt och låt det stå framme tills det är tömt. Har du …

2015, ett händelserikt år

Man kan knappt tro det när man tittar ut men nu är den här igen, midvintern, skillnaden är att den är grön och varm i stället för vit och kall. Det betyder också att 2015 …