Brorenovering i Knällsberg

På grund av renoveringsarbeten på bron vid kvarnen i Knällsberg kan inte trafik passera bron under vecka 50. Vid eventuella frågor, kontakta Gatuchef Ola Karlsson 0477-44253. Arbetena syftar till att bibehålla brons fulla bärighet. Det …

Augustpristagare skriver om småländska rötter

Årets Augustpris i fackboksklassen gick till "Min europeiska familj. De senaste 54 000 åren" av Karin Bojs. Boken är en släktkrönika, där författaren väver ihop färsk dna-vetenskap och arkeologiska rön om det urtida Europa, med sökandet …

Klipp häcken!

Tingsryds kommun, Gatuavdelningen, vill förbättra framkomligheten för arbetsfordon, både i samhällen och på landsbygden. Våra fordon som används vid bl a sophämtning, sopning och snöröjning måste kunna ta sig fram. Det är därför viktigt att träd, buskar, …

Reparationsarbete av elnätet efter stormen fortsätter

Reparationsarbetet fortsätter med oförminskad styrka. Under onsdagen fick 150 kunder tillbaka strömmen och idag är drygt 400 kunder strömlösa i Kronoberg. Nu repareras de lokala elnäten och varje reparation ger ström tillbaka till ett mindre …