Varningsskyltar på glasbrukstomten i Ryd

Provtagningar på gamla glasbrukstomten i Ryd har visat att ängsmarken är förgiftad av hälsofarliga tungmetaller som arsenik. Länsstyrelsen i Kronoberg, som är tillsynsmyndighet, rekommenderar människor och djur att inte gå på den förgiftade marken eftersom …

Mot nya höjder på Trojaskolan

Länsstyrelsen i Kronoberg, Region Kronoberg och Linnéuniversitet samarbetar i ett projekt kallat Mot nya höjder. Vid sidan om att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik är målet att underlätta och skapa förutsättningar för mötet …

Politisk gärning prisades

Barbro Svensson, kommunfullmäktiges ordförande var den som delade ut utmärkelserna och hon bad dem att berätta om varför de börjat med politiken.Barbro Svensson, kommunfullmäktiges ordförande var den som delade ut utmärkelserna och hon bad dem …

Följ kommunfullmäktiges möte via webben

Kommunfullmäktige sammanträder idag den 18 december i Konga Folkets Hus kl. 15.00. Du är varmt välkommen att närvara på plats eller följa sammanträdet via vår livesändning. Klicka här för att komma till sändningen. För information om vad som behandlas på dagens …

Klart att sälja Kurrebo

Beslutet vinner laga kraft om tre veckor. Tingsrätten har utsett Jan Pyrell till likvidator. Nu kommer processen kring en försäljning att kunna påbörjas på allvar. Sett ur Kurrebostiftelsens vägnar är jag naturligtvis väldigt glad att denna …

Information till fjärrvärmekunder i Urshult

Vi jobbar ständigt för att förbättra vårt fjärrvärmenät. Under december månad kommer vi därför att tillsätta ett ofarligt, grönt färgmedel i vårt fjärrvärmenät. Detta gör vi för att kunna upptäcka och spåra eventuella inre läckage …