mars 2017

31 mars sista dagen att söka bidrag för sommaraktiviteter!

Kommunen får i år möjlighet att förmedla bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor till anordnandet av sommaraktiviteter. För att bidrag ska kunna erhållas gäller att sommaraktiviteterna ska: Vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna …

Gatusopning påbörjas

Gatusopning av kommunens gator kommer att påbörjas vecka 12. Samhällena sopas i ordningen Tingsryd, Konga, Rävemåla, Linneryd, Väckelsång, Urshult, Ryd och Fridafors. Sopningen beräknas pågå i ca 6 veckor. Fastighetsägare uppmanas att sopa grus från tomtgräns …