Året som gått och framåtblick

Ett exempel är torkan och den varma sommaren. Kommunorganisationen har också haft sina utmaningar längs med vägen men en vi klarade torkan och under hösten tillträdde Christer Kratz som kommunchef. - Jag är mycket tacksam för det …

Samordning av överförmyndarverksamhet 2019

Överförmyndarnämnden bereder ärenden om godmanskap och förvaltarskap. Tingsrätten tar sedan beslut om ärendena. Det nya namnet är Överförmyndarnämnden östra Kronoberg. Växjö kommun blir värd för verksamheten som lokaliseras till Växjö kommunhus, Västra Esplanaden 18, 352 31 Växjö Den …

Scensommar även i Tingsryds kommun

Genom ett samarbete mellan Region Kronoberg och kommunerna i länet ska även Tingsryds kommun få ta del av det framgångsrika konceptet Scensommar som genomförts i Växjö kommun under ett antal år. Målet är att fler invånare …

Så här tycker medborgarna om Tingsryds kommun

Medborgarundersökningen 2018 gick ut till 800 slumpmässigt utvalda medborgare inom Tingsryds kommun i åldrarna 18 till 84 år. Svarsandelen blev 50 procent. Den genomsnittliga svarsfrekvensen för samtliga deltagande kommuner var 41 procent. Så här redovisas undersökningen Resultaten …

Flaggar för införandet av allmän rösträtt

För att fira 100-årsminnet av demokratins genombrott beslutade regeringen i oktober att göra den 17 december 2018 till en tillfällig allmän flaggdag. Den allmänna flaggdagen den 17 december möjliggörs genom en tillfällig ändring i förordningen om …

Vattenläckan i Urshult är lagad

Under natten till måndagen upptäcktes en större vattenläcka. För att komma åt att laga den stängdes vattnet av för abonnenter i Urshult, på Flustervägen i Kvarnamåla samt alla på sträckan mot Urshult under större delen …