april 2018

Trafikdag för äldre den 16 maj

Möjlighet till köp av mat i Ryd och fika i Urshult. Medverkan är i övrigt kostnadsfri. Vill man delta så färdas man i sin egen bil eller tillsammans med någon. Mer information om programmet finns här. Anmälan görs …

Kunskapsklivet – kraftfull satsning i sju kommuner

Vad är Kunskapsklivet? Kunskapsklivet är en regional samverkan mellan vuxenutbildningarna i Blekinge (Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och Sölvesborg) samt Tingsryd och Bromölla. Genom ett väletablerat samarbete över kommungränserna kan vi erbjuda ett stort utbud av lärlingsutbildningar …

Förslag till ny översiktsplan

Tingsryds kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan som ska visa hur kommunen avser att utvecklas fram till år 2030. I planen ska kommunen bland annat ta ställning till hur orterna och landsbygden ska …

En dag med framtidsspaning

En av talarna var Charlie Karlsson, professor vid Jönköpings Internationell Business School. Han menar att ett sätt för kommun att utvecklas är att underlätta för utländska medborgare från Tyskland, Holland, Danmark att inte bara ha …

Vägarbete på flera vägar påverkar trafiken

Från den 1 maj till och med den 13 maj kommer tre enskilda vägar att förstärkas. Det innebär att befintlig vägytan fräses upp och nytt material läggs på. Under tiden arbetet pågår kan det bli trafikproblem …

Alla kök i Tingsryds kommun är kravcertifierade

Krav-certifieringen innebär att 25 procent av alla livsmedel är ekologiska, av dem ska minst hälften vara KRAV-märkta. I dagsläget använder vi 44 procent ekologiskt. - Certifieringen hjälper oss att tala om för våra gäster och deras …