September 2018

Skolinspektionens enkät har öppnat!

Enkäten är webbaserad och syftet är att bidra till att alla barn och elever får en god utbildning och en trygg miljö. Enkäterna finns på Svenska, العربية العربية (Arabiska), English (Engelska), русский (Ryska), Soomaali (Somaliska), …

Hög placering för Tingsryd

Av 290 möjliga kommuner i Sverige, fick Tingsryds kommun en fjärde placering i Årets hållbara skolmatskommun, White guide junior. Motiveringen lyder: ”En växande andel grönsaker som serveras i Tingsryds kommunala salladsbufféer kom-mer från ett eget andelsjordbruk. Det …

Information till fjärrvärmekunder i Tingsryd

Så här skriver Tingsryds Energi på sin hemsida: "Vi jobbar ständigt för att förbättra vårt fjärrvärmenät. Under våren kommer vi därför att tillsätta ett ofarligt, grönt färgmedel i vårt fjärrvärmenät. Detta gör vi för att lättare …

Öppet hus på Wasaskolan

Du kommer att få information om alla våra program. Alla elever och all personal är på plats och kan ge dig svar på dina frågor kring ditt gymnasieval. Dagen bjuder på flera spännande aktiviteter, fika, musik och lotterier. Välkommen!

Klart hur Tingsryds kommun ska styras efter valet

Efter förhandlingar och fokus på vad som förenade dessa tre partier samt efter konstruktiva samtal där samtliga partier visade att de ville kompromissa och ta ansvar blev det en avsiktsförklaring om att bilda en majoritet. Med …

IT-systemen är åter igång på Region Kronoberg

På grund av ett IT-driftavbrott, som påverkade Region Kronobergs interna nät under förmiddagen, kunde ingen planerad verksamhet utföras på sjukhusen och vårdcentralerna och endast akut arbete prioriterades. Därför bad Region Kronoberg att de som hade ett …

Fyrfack kommer till Tingsryd

Varje kärl är indelat i fyra fack där du kan sortera matavfall, restavfall, tidningar och glas, samt pappers-, plast- och metallförpackningar. Allt material som samlas in där återvinns. Rekommenderat utrymme för de nya kärlen är …

Slutlig sammanräkning för kommunfullmäktige

Det innebär för fullmäktiges del att det är sju partier som tar plats där, ett mindre än under den tidigare mandatperioden då även Miljöpartiet var representerat. Alla partier har fler än ett mandat i församlingen. För …