november 2018

Draknäste i Åsnen blir naturreservat

Reservatet består av de större skogbevuxna öarna Förarm och Risö med omgivande del av sjön Åsnen och några mindre öar. Grunda vikar, lång strandlinje, vassbälten och strandkärr är vanliga inslag i området. Syftet med reservatet …

Vägbelysning utmed länsväg 122 byts ut

Vattenfall Services ska byta ut de slocknade ljuskällor med vitt ljus mot nya ljuskällor med gult ljus. Detta kommer att ske i slutet på vecka 46.   Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta medborgarkontoret. Telefon: …

Stort intresse för ekonomidagen

Drygt 120 besökare kom när det kommunala pensionärsrådet tillsammans organiserade en informationsdag riktade mot äldre onsdagen den 7 november. Information handlade om framtidsfullmakt, testamente, behörighet för anhöriga, godmanskap, förvaltare, vikten att dokumentera hur man vill ha …

Vattnet stängs av i Fridafors

Arbetet med att laga vattenläckan kommer att påbörjas på fredag morgon och vattnet kommer därför stängas av kl. 06:00. Det kommer sättas upp en vattentank för de som behöver hämta vatten vid Delikatessgrabbarna, Kyrkhultsvägen i Fridafors.   Har …

Möte engagerade boende i Ryd

Drygt 100 personer kom till mötet där årets trygghetsmätningen redovisades. Torbjörn Ahlgren, säkerhetssamordnare i Tingsryds kommun, redogjorde för hur mätningarna gått till där 900 personer hade tillfrågats, 62 procent hade besvarat enkäten. Enligt mätningen har den upplevda …

Möte om näringslivet i Tingsryd

Närvarande var cirka ett tjugotal representanter från näringslivet, kommunpolitiker och tjänstepersoner från kommunen. Trots att det rådande klimatet behöver förbättras, konstaterades att det går väldigt bra för företagen i kommunen. En annan positiv faktor är …

Bevattningsförbudet upphävt

Bevattningsförbudet som gällt sedan 24 juli har nu släppts. Äntligen ser vi att nivån i några av våra vattendrag har ökat något och kan därför upphäva bevattningsförbudet. Det betyder att det är okej att tvätta …