May 2019

EU-valet 2019 Tingsryds kommun

Det står redan klart att valdeltagande har ökat i Tingsryds kommun, med åtminstone 5 procentenheter till 48 %, en ökning som valnämnden ser mycket positivt på. Det finns röster kvar att räkna som hanteras under valnämndens …

Dialogmöte i Ryd

Under april skickade Tingsryds kommun ut en enkät under rubriken Hållbar trygghet till drygt 1 250 hushåll i Ryd. Frågorna hade sin utgångspunkt från Ryd och handlade om allt från vad man tyckte var det …

Kvinnor kan-projekt i full gång

Projektet startade i slutet av 2018 med planering, började med deltagare i början av 2019 och pågår fram till april 2020. Kvinnor kan vänder sig till utrikesfödda kvinnor som är språksvaga och står långt från …

Nya måltidspriser i kommunen

Det kommer att finnas möjlighet att köpa kuponghäften om tio kuponger, priset är detsamma per måltid och kostar således 850 kronor. Vid storhelgsmåltider är lunchen mer omfattande och därför kommer det kosta tre kuponger alternativt …

Kommunbesök på Qvisingsö gård

Inbjudan kom från LRF, lantbrukarnas riksförbund, och lantbrukare från flera gårdar redovisade hur deras arbete påverkats av torkan och vildsvinen. Förutom att kostnaderna ökat har skadorna också medfört extraarbete. Kommunen tar vildsvinsproblematiken på allvar och ser …

Var uppmärksam på misstänkta telefonsamtal

Därför vill vi göra er uppmärksamma på att inte gå med på att ta emot besök utifrån dessa samtal. Vi är tacksamma att några har hört av sig till kommunen så vi fått kännedom om …