May 2019

EU-valet 2019

Från den 8 maj kan du börja förtidsrösta. Alla EU-medborgare har rätt att rösta i val till Europaparlamentet, eller EU-parlamentet som det också kallas. Nästa EU-val sker den 26 maj 2019 i Sverige. Om du är …

Tingsryds kommun stödjer Växjö pride 2019

Tingsryds kommun står för ett inkluderande och välkomnande förhållningssätt. Vi ställer oss bakom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Genom att Tingsryds kommun följer tiderna för Växjö Prideveckan vill …

Marknadsundersökning för en arena

Bakgrunden till undersökningen är att Tingsryds kommunfullmäktige i slutet av 2018 beslutade om en strategisk inriktning att medverka till att en ny hockeyarena byggs i eller i anslutning till Tingsryds tätort. Huvudinriktning är att bjuda in privata bygg- …

Krisberedskapsveckan 2019

Syftet med kampanjen är att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig. 2019 blir tredje gången som Krisberedskapsveckan genomförs och i år riktar man …

Bidrag för sommaraktiviteter

Kommunen skall efter verksamhetsåret lämna en ekonomisk redovisning till Socialstyrelsen, det är därför mycket viktigt att ni som arrangör tydligt redovisar era aktiviteter och kostnader för dessa. Kostnader som kan redovisas, är exempelvis inköp av materialet …

Eldningsförbudet har upphört

Eldningsförbudet har gällt sedan den 18 april 12.00 och gällde även under Valborg. Men sedan 14.00 den 2 maj är eldningsförbudet nu upphävt. Mer information finns hos länsstyrelsen i Kronoberg, se HÄR. Mer information från länsstyrelsen …