June 2019

Renovering av biblioteket Tingsryd

Huvudbiblioteket i Tingsryd på Skyttegatan 2 ska renoveras och det är ett omfattande arbete som ska göras. Därför kommer biblioteket att vara stängt under juli månad. Under stängningstiden hänvisas besökare till biblioteksfilialerna i Ryd och Älmeboda. Där …

VA-taxan i Tingsryd höjs

Brukningsavgifterna höjs med 4,1 procent från den 1 juli 2019. Höjningen berör alla med kommunalt vatten och avlopp. Beslutet togs av kommunfullmäktige den 4 februari 2019. För en villa med en vattenförbrukning om 150 kubikmeter per …

Eldningsförbud gäller i hela Kronobergs län

Under kommande dagar väntas soligt väder och höga temperaturer. SMHI:s vädervarningar och brandriskprognos visar på mycket hög brandrisk i Kronobergs län. Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Kronobergs län från 18.00 den 24 juni 2019 …

Välkommen till kommunfullmäktige i Konga

Du har också möjlighet att ställa frågor under medborgardialogen. Här ger kommunfullmäktiges ordförande Karin Olsson (M) information om måndagens möte den 24 juni 15.00. Kallelse och mer information HÄR. Mötet hålls i Konga folkets hus och inte som …

VA-chef vill att vi sparar på vattnet

- Jag vill att vi tänker på att hushålla med vattnet, säger Carina Axelsson. Grundvattennivåerna sjunker, så läget kommer troligen att försämras ännu mer. Det krävs mycket stora volymer regn för att grundvattennivåerna ska öka i …

Kravmärkta gubbar till gummor..

Under torsdagen den 20 juni levererades mellan 30-40 liter kravodlade jordgubbar till var och ett av kommunens sex äldreboenden. Tingsryds kommun har ett säsongsavtal med Åsnenodlarna, vilket är ovanligt att en kommun har, det är dessutom …

Skriv ut din egen karta

Kartan som kan skapas utifrån adress är en enklare tomtkarta som bland annat kan användas vid enklare bygglovsansökningar, ansökan om enskild avloppsanläggning. - Tidigare fick man ringa och beställa situationsplanen. Nu blir det snabbare och smidigare, …

Årets företagare i Kronoberg

Juryns motivering: Med kärlek, nytänk och hårt arbete sätter vår vinnare region Kronoberg och sin kommun på världskartan.  Med fullt fokus på individen och med ett personligt bemötande skapar de starka relationer till sina kunder och ger …