January 2020

Inlämning av julgranar 13 januari

Den 13 januari har vi vår traditionella julgransinsamling mellan klockan 15.00 och 19.00 på TEAB, Lokgatan 17 i Tingsryd! Du är då välkommen med din julgran/ar i utbyte mot en Sverigelott. Max en lott per …

Intressekoll för handels- och administrationsprogram

Inriktningen administrativ service ska ge fördjupade kunskaper för arbete med administrativa och organisatoriska arbetsuppgifter inom företag och offentlig förvaltning. Handelsprogrammet på Wasaskolan kommer att ha fokus på besöksnäringen, både vad gäller kurser i programfördjupningen och APL. …

Bostadstillägg till pensionärer

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få något bostadstillägg. Gör en beräkning hos pensionsmyndigheten innan du ansöker för att se om du kan …