February 2020

Samverkan kring planerad kraftledning

På plats under fanns sammanlagt ett 30-tal personer från de berörda kommunerna: Tingsryds kommun, Emmaboda kommun, Ronneby kommun, Nybro kommun, samt LRF, Södra och de tre riksdagsledamöterna Monica Haider, Per Schöldberg och Anders Åkesson. Vid mötet …

Hjälp till enskilda vid höga flöden

Räddningstjänsten prioriterar att i första hand skydda samhällsviktig verksamhet när det finns risk för översvämning. Det kan till exempel vara att skydda pumpstationer, elcentraler, reningsverk, gator, broar och byggnader med kommunal verksamhet. Kontakta ditt eget …

Åtgärder insatta för drabbade av höga vattenflöden

Mörrumsån Med anledning av de höga vattenflödena så har Tingsryds kommun beredskap för insatser. Även om det är markägarens ansvar i första hand. Vattennivåerna i Mörrumsån har stigit så pass att området kring Blidingsholm täcks av vatten. …

Återvinningsstation i Ryd flyttad

Anledningen är att ICA kommer att bygga ut parkeringen. Det här gäller från 24/2 och tills vidare. Under måndagen flyttades återvinningsstationen från ICA i Ryd: Till Bandstationen: Återvinningscentralen i Ryd finns på Östergatan 20, 360 10 Ryd. Öppet Torsdagar och lördagar. Mer …

Nya idrottshallen invigd – med inspirerande träningsdag

I samband med Tingsrydgymnasternas inspirerande träningsdag invigdes lokalen tillsammans med Tingsryds kommun. Tingsrydgymnasterna bjöd in allmänheten till flera olika träningspass under dagen. Det erbjöds bland annat intervallpass, yoga och zumba. Invigningen startade klockan 12:00 och Kommunstyrelsens ordförande …

Barnteatrar på Tingsryds bibliotek

Kalas, Alfons Åberg! Klockan: 14:00 För: barn 3-5 år Plats: Tingsryds bibliotek Aaooii Klockan 10:00 För: barn 0-1 år Plats: Tingsryds bibliotek Öppna förskolan anordnar denna teater. Detta innebär att det blir en föreställning istället för öppna förskolan denna gång. Välkomna!

Vädervarning för Kronobergs län

Tingsryds kommun följer händelseutvecklingen. Här en direktlänk till Smhi.   Sidansvarig: Utvecklingsavdelningen Senast uppdaterad: 2020-02-07, klockan 14.40