May 2020

Byter tillfälligt yrke

Lisa Johansson och Jennifer Wennerberg är förskollärare och barnskötare på Myrstackens förskola i Tingsryd och har under en tid nu istället arbetat inom hemtjänsten. Kommunen gjorde en inventering av erfarenheter hos personalen, och undrade om någon …

Ny unik vuxenutbildning

Utbildningen innehåller kurser som programmering, digitalt skapande, grafisk illustration, entreprenörskap och företagsekonomi. Utbildningen kommer till stor del att bedrivas i projektform där deltagarna får applicera sina kunskaper på att producera olika typer av spel. Det är …

Ökad smittspridning i Tingsryds tätort

Tingsryds kommun följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters riktlinjer. Undvik smittspridning genom att: Stanna hemma vid minsta tecken på förkylningssymtom. Du bör isolera dig i minst sju dagar och vid försämring ring din vårdcentral eller 1177. Håll en armlängds avstånd. Undvik butiker …

Erbjuder coachningspaket för arbetssökande

Tingsryds kommuns arbetsmarknadsenhet kommer även att erbjuda stöd och hjälp med exempelvis ansökan till a-kassa och inskrivning på Arbetsförmedlingen. - Coachningspaketet är ett paket där vi erbjuder fem samtal, inklusive ett kortare kartläggningssamtal, med olika teman. …

Studentfirande på Wasaskolan

På Wasaskolan följer vi Skolverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer för studentfirande. Det betyder i praktiken att vi försöker göra en trevlig dag för våra studenter, fast på ett litet annorlunda vis. Därför kommer vi i år …

Tingsryds kommun startar covid-19 team

De som arbetar i covid-19 teamet arbetar endast mot omsorgstagare/patienter som har konstaterad eller misstänkt covid-19 under sitt arbetspass. Under arbetspassen går denna personal inte till icke smittade. Detta gäller dygnets alla timmar. Syftet är att …

Krisberedskapsveckan med aktuellt fokus

Krisberedskap och civilt försvar Välinformerade och engagerade människor är en viktig tillgång vid en samhällskris, därför finns kampanjen Krisberedskapsveckan. Tanken är också att svenska medborgare ska fundera på sin egen hemberedskap och hur en eventuell kris …

Smart att spara vatten – kampanj igång

För att framhålla vikten av att hushålla med vårt dricksvatten driver länets kommuner tillsammans med länsstyrelsen i Kronobergs län kampanjen Vattensmart. Genom kampanjen skapas en bred kännedom om hur man blir just vattensmart och bidra …