May 2020

Barnvagnspromenader i Ryd

Vi träffas vid Ryds bibliotek och går en promenad som avslutas med lek på lekplatsen vid kyrkan. Vi bjuder på medhavd fika. Hadeel Sandid, Stationshuset, kommer att vara med som arabisktalande språkstöd. När: Torsdagar med start …

Tingsryd uppmärksammar världshandhygiendagen

I det dagliga arbetet ska personal inom vård och omsorg följa rutinen Basala hygienregler vars syfte är att förhindra smittspridning av vårdrelaterade infektioner. Vårdmiljöer är särskilt känsliga för spridning av bakterier och virus. De kan …

Tingsryds kommun stödjer Växjö pride

Tingsryds kommun står för ett inkluderande och välkomnande förhållningssätt. Vi ställer oss bakom Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Genom att Tingsryds kommun följer tiderna för prideveckan i Växjö vill vi …