June 2020

Nationaldagen 6 juni 2020

Nationaldagsfirandet ställs i år in i Tingsryds kommun på grund av coronapandemin. Flera aktiviteter var planerade men de skjuts nu upp till kommande år. Vill du ändå ta del av en enklare firande så kommer landshövding …

Utbildning av vård och omsorgs sommarpersonal

Inför varje sommar utbildas personal som ska arbeta inom hemtjänsten, på äldreboenden och inom omsorg funktionsnedsättning. De får lära sig rutiner om nutrition, kommunikation, hygien, hjälpmedel och mycket mer. - Vi genomför den här utbildningen varje …

Sök Region Kronobergs folkhälsostipendium

2020 vill Region Kronoberg särskilt uppmärksamma föreningar, organisationer eller personer som bidrar till att främja psykisk hälsa och/eller motverka psykisk ohälsa. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till ett stipendium på …