August 2020

Ny e-tjänst för idrottsföreningar

Syftet med denna e-tjänst är att vi behöver få hjälp med vart bevattning sker på fotbollsplaner, tennisbanor och vem vi kan kontakta om vi upptäcker att något är fel. Ni finner e-tjänsten HÄR. Observera att vatten inte …

Föreläsning om att förhindra självmord

När: 9 september (Obs Datum!) Tid: 18.00 – 20.30 Plats: Gibson Auditorium, Linnerydsvägen 6A, Tingsryd Medverkande under kvällen • Håkan Wester från Suicide Zero (mer information nedan) • Leon Axbom från SPES, Suicidprevention och efterlevande stöd. • Elever från Kulturverkstan underhåller …

MAT2020 på turné

Under två lördagar i september kan alla matintresserade ge sig ut på länets landsvägar och besöka gårdar, gårdsbutiker, lanthandlare, caféer och restauranger. MAT-rundan i Kronoberg 2020 är en unik möjlighet att upptäcka vilka fantastiska matföretagare …

Ansök om specialkost via e-tjänst

E-tjänsten kommer du till via denna länk: https://minasidor.tingsryd.se/specialkost Även personal som äter pedagogiskt och är i behov av specialkost lämnar ansökan om specialkost via e-tjänsten. För dig som inte har e-legitimation finns det en blankett som du även …

Värme och torka ökar brandrisken

Länsstyrelsen har inte utfärdat ett eldningsförbud men manar till en försiktighet vid eldning i skog och mark. I dagsläget uppfylls inte förutsättningarna för att utfärda eldningsförbud i länet. Räddningstjänsterna och länsstyrelsen följer väderläget. Vid förändring i …

Inför skolstarten hösten 2020

Det allra viktigaste just nu är att hålla barnen hemma från förskola eller skola om de har symtom som feber, hosta, förkylningssymtom, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk eller andningssvårigheter. Barn som har varit sjuka ska …