September 2020

Trygghetsmätningen 2020

Polismyndigheten genomför årligen en trygghetsmätning där ett antal invånare får möjligheten att svara på frågor. Tingsryds kommun kommer ta del av resultatet och kommer använda det tillsammans med Polisen i det lokala brottsförebyggande arbetet. – Det …

Storsatsning på nysvenskar

Satsningen görs på arbetsmarknadskunskap, körkortsintroduktion, utökad samhällsinformation, hälsokommunikation, föräldrakurser och digital kompetens som komplement till SFI. Med hjälp av Brobyggare utmanar projektet företag, föreningar och civilsamhälle att möta målgruppen på sin egen arbetsplats eller i …

Patientsäkerhetsdagen 17 september

Sverige är aktiv medlem i världshälsoorganisationen WHO som initierat den internationella patientsäkerhetsdagen för att skapa global medvetenhet kring patienternas säkerhet. Den 17 september deltar Sverige i en världsomspännande kampanj som i år har hälso- och …

Nytt webbdiarie för miljö och bygg

Webbdiariet går att nå dygnet runt och där kan man se vilka ärende och handlingar som inkommit, skickats eller upprättas på myndigheten. - Om man exempelvis har skickat in en bygglovsansökan så kan man följa sitt …