November 2020

En vecka fri från våld

I Kronobergs län uppmärksammar vi veckan genom initiativet Ett Kronoberg fritt från våld. Från måndagen 23 november till söndagen 29 november arrangeras en rad olika aktiviteter i Kronoberg. Gemensamt program från länsstyrelserna via denna länk. …

Använd reflex i mörkret

Flest olyckor där gående omkommer eller skadas sker där gatubelysningen är tänd. Du ser dig själv, men bilföraren ser inte dig. Med reflex ser en bilförare dig på 125 meters avstånd. Utan reflex och med …

Erbjuder skyddsutrustning till förskolepersonal

Enligt Folkhälsomyndigheten har förskoleverksamheterna inte visat sig vara drivande i smittspridningen av covid-19. Personal som arbetar på förskolor har inte heller diagnostiserats för covid-19 i högre utsträckning än andra yrkesgrupper. Små barn i förskolan bygger …

Matbeställning

Beställningen görs för en vecka i taget och torsdagarna kl 24.00 är sista tidpunkten för beställningar för veckan därpå, förutom för beställningar gällande vecka 47, då sista tidpunkten är söndagen den 15:e november. Följande schema gäller …

Nyinflyttade ökar i Tingsryds kommun

SCB släppte under tisdagen befolkningssiffrorna för tredje kvartalet 2020. Tingsryds kommun ser ett tydligt trendbrott när det gäller inrikes flyttnetto. Inrikes flyttnetto används som begrepp för summan av alla flyttningar till och från kommunen som …